21st april 2014 2:13am

Új értesítések

Naptár
Régi értesítések

Reeneszánsz 2.0 Start

Helyszín: , Nincsenek elérhető jegyek
 1. Üzleti Képzések
 2. Emberi Erőforrás
 3. Saját Vállalkozás
 4. Projektvezetés
 5. Vállalkozói Szellem
 6. Önfejlesztés
 7. Személyiség Fejlesztés
 8. Karrier Fejlesztés
 9. Önértékelés
 10. Oktatói Képzés
 11. Oktatási Ezközök

A működési modell lényege az autodidakta tanulás a takarítóiparban, mentori segédlettel.

Reeneszánsz 2.0 Start

Leírás


A felvilágosodás új kora

Itt az ideje, hogy megismerjétek az új koncepciót. A rendszer lényege, hogy minden tudás, ami ahhoz szükséges, hogy egy valaki akadálytalanul végezhesse adott szakmai szinten a munkáját és ebben a lehető leghatékonyabb legyen, részben leírható, megfogalmazható és részben pedig tapasztalat útján szerezhető meg. Erre van most egy gyakorlati javaslatom.

Az új rendszer megoldhatja a munkaerő gondokat és azt cégvezetői fejfájást is, miszerint, ha a körmére néznek a takarító cégnek, kiderülhet, hogy messze nem nyújtja azt, amit ígért. Nyilván vannak és tisztelet a kivételeknek. Akinek nem inge nem veszi magára.

A humán erőforrás menedzsment lényegi célja, hogy olyan válogatott és folyamatosan fejlesztett emberekkel akar dolgozni, akik képesek olyan értéket kitermelni, amely bőven nyújt fedezetet arra, hogy a mindenkori jogszabályok szerint, abból olyan mértékben részesüljenek, hogy az elégedettséggel töltse el őket, és eközben elegendő tartalék maradjon a szervezet továbbfejlesztésére is.

Na de nézzük a bombát! Reneszánsz 2.0 projekt 

A rendszernek három kulcsszereplője van:

A kadét: Az a személy, aki úgy érzi, hogy egy adott szakmai szintet nem „birtokol” megfelelően, nem mozog benne önállóan és otthonosan, és nem érzi pontosan mit jelent az „önálló, önfejlesztő” (+2) értékelési szint, határozhat úgy, hogy egy adott szakmai szinttel kapcsolatos „birtoklását” 100%-osá teszi. Vagyis elkezdi fejleszteni magát.

Jön is mindjárt a kérdés: miért tenné ezt? Azért mert a vállalat megkezdi az értékalapú munkaára való átállást, ez egy hosszabb folyamat, amely során egyre több munkavállaló ismeri fel, hogy saját érdekében érdemes fejlesztenie magát.

A mentor: Az a személy, aki úgy érzi, hogy egy adott szakmai szintet olyan szinten „birtokol”, hogy ennek az elérésében tud támogatni egy vagy több kadétot. Vagyis az, aki fejleszteni szeretné magát nincs egyedül a sivatag közepén, hanem lehet egy támogatója, támasza, segítsége.

Kik ezek az emberek? Hol vannak? Hát én ismerek vagy 50-et és kb. 150-ről tudom, hogy ha egy kicsit összeszedné magát, meglepő dolgokra lenne képes. Egyszóval a potenciál megvan, én csak tudom, nagyrészt én képeztem őket, csak hát a körülmények… A képzés után visszamentek a „mocsárba”.

A szponzor: A személy vagy szervezet, aki anyagilag is támogatja ezt a folyamatot. A támogatás gerince, a kadét sikerességének jutalmazása, az adott szint hivatalos állami vizsga szponzorálása és a szakmai szint struktúra bevezetése. Ezen felül bármilyen kreatív, motiváló rendszer, amit a szponzor hatékonynak tart. Ide tartozhat a rendszer, a mentorok, vagy a programot népszerűsítő kiadványok vagy rendezvények támogatása is.

Tehát kedves cégvezetők, lehet, hogy újra kellene gondolni és értelmezni a motiváció fogalmát. Lehet, hogy mégis van kiút ebből a helyzetből?

A működési modell a következő.

A következő időszakban folyamatosan kínálatra kerülnek a különböző szakmai szintek anyagai. Jelen pillanatban négy szakmai szintről beszélünk, aminek van állami elismertsége is, és megszerezhető a hivatalos bizonyítvány.

Itt lép be majd egy képzési intézmény. Egy adott szakmai szint 6 tananyagegységet tartalmaz. Minden szakmai szintnek és tananyagegységnek van/lesz egy előzetes tudásfelmérő tesztje. Ez 24 szintnek is tekinthető. A tesztek viszonylag gyorsan képet adnak arról, hogy adott szakmai szintet az ember mennyire birtokol.

A működési modell lényege az autodidakta tanulás mentori segédlettel.

Jelen pillanatban lektorálás alatt van az első szint, az INTÉZMÉNYTAKARÍTÓ 6 tesztje (ez már elérhető és kipróbálható) és hamarosan elkészülnek a további szintek is. Érdemes kipróbálni, mert az ember rögtön szembesül a képzési rendszer lényegével, és - hát én mondom- mellbevágó.

Ezt követően az adott tananyag egységből elérhető egy PDF munka füzet (önálló tanulásra) és a PPT prezentáció. Mindkettőnek megvan a saját maga szerepe.

A PDF munka füzet, tartalmazza a szükséges tudásanyagot és az a feladatrendszert, ami ezúttal már nem felet választásos tesztkérdésekből áll, hanem kifejtős. A feladatok az INTÉZMÉNTAKARÍTÓ szintjén nagyon egyszerűek, majd ahogy haladunk felfelé a szakmai szinteken, egyre bonyolultabbá válnak. A SZOLGÁLTATÁSVEZETŐ szintjén már majdnem egy vizsgadolgozatnak is megfelel, ha valaki rendesen végigcsinálja. A kulcskérdés pedig itt van, mivel a kadét fegyelmezetten és önállóan tanul, ami nem megszokott és nem egyszerű dolog, ezért választ magának egy mentort, aki segíti őt ebben, felügyeli és támogatja a tanulási, önfejlesztési munkáját. Egy munkafüzet, vagyis egy tananyagegység akkor van befejezve, ha a mentor ezt jóváhagyja. Ha egy szakmai szint minden tananyagegysége készen van, akkor a kadét jelentkezhet egy szakképzési intézmény előzetes tudásfelmérőjére, ahol a mi várakozásaink szerint, az eredménye 85 – 95%-os lesz. Ez azt jelenti, hogy egy abszolút minimális/formális képzést követően vizsgára bocsájtható.

Ha egy vezető nem bízik 100%-ban a rendszerben, akkor még segíthet azon úgy, hogy a prezentációkkal, mindezek felett, még szervez központi céges tréninget vagy beszélgetéseket is. Az elérhetővé tett prezentációk lényege, hogy a meghatározott információ ne torzuljon el, mindenki ugyanabból a forrásból tanuljon. Természetesen ebben a folyamatba bevonhatóak a szponzorok is, illetve a gyártok forgalmazók, és egy-egy ilyen eseményt ki lehet hegyezni egy adott eljárásra vagy technológiára.

Természetesen itt nem csak arról van szó, hogy minden elméleti síkon megy, egy adott ponton be kell lépnie a gyakorlati képzésnek is. A készségek ilyen irányú fejlesztéséhez is megvannak a működőképes elképzelések. Minden szakmai szint utolsó tananyagegysége a TECHNOLÓGIA, TECHNIKA ÉS EREDMÉNYEK, ahol a feladatok már nem csak elméletiek, hanem konkrétan be kell mutatni a mentornak az adott készséget. Ehhez nem feltétlenül kell személyes találkozás, a mentor videón is megnézheti a kadét produktumát, és jóváhagyhatja azt, de támogatjuk, hogy a kadétok és mentorok találkozzanak is, és beszélgessenek a szakmáról vagy bármiről.

A lényeg, hogy a maximális tudás, minimális idő alatt, a lehető legcéltudatosabban legyen megszerezhető. Ezzel párhuzamosan természetesen fejlődhetnek az emberi és szakmai kapcsolatok is. Ezek hozadéka valójában a hab a tortán.

Most már csak egy kritikus kérdés van: a mentorok személye

Ki lehet mentor?

Egy adott szint mentora az lehet, aki minimum rendelkezik az adott szint állami bizonyítványával. Továbbá a teszteken legalább 90%-os eredményt produkál. Ezt követi majd a mentori vizsga, ami valójában egy elbeszélgetés egy, a minimum megcélzott szakmai szinttel, eggyel feljebb lévő szakemberrel. A sikeres mentori beszélgetés eredményeképpen a mentor felkerül egy mentori listára, ahonnan a kadétok választhatnak maguknak mentort.

Ez ilyen egyszerű!

Mi motiválja a mentort?

Hát gondolom először és leginkább a szakmai presztízs. Ezt kreditpontokkal honorálná is a rendszer, minden sikeres vizsgázó után. Természetesen itt belép a szponzor szerepe is, és már csak megfelelő motivációs eszközrendszert kell kitalálni arra, hogy a mentorok ezt értéknek érezzék, fejlődjenek és ténylegesen egyre büszkébbek lehessenek önmagukra, mint a szakma meghatározó szakemberei.


Értékelések


Nem érkezett vélemény ehhez a tréninghez.

Időpont(ok)


Jelenleg nincs elérhető időpont
A tréninggel kapcsolatos kérdéseket itt teheted fel!

Térkép


Kosár
Kosár Elem törölve.